Adobe Certified Professional

Kursus Persijilan Profesional Adobe

Get Certify.

Pengiktirafan industri melalui persijilan profesional daripada Adobe yang mempamerkan penguasaan kemahiran perisian Adobe Creative Cloud dan pengetahuan yang sangat penting untuk kerjaya media digital.

Akreditasi sijil profesional Adobe diiktiraf di seluruh dunia. Anda boleh pamerkan di web atau di media sosial seperti Facebook dan LinkedIn dan boleh disemak melalui nombor siri sijil yang khusus. Modul ini adalah HRD Corp Claimable.

Kursus 3 Hari
 • Modul rasmi Adobe Classroom in A Book
 • Ujian percubaan
 • Peperiksaan profesional ACP
 • Fail eksklusif Tarbiah Kreatif
 • T-Shirt Komuniti Kreatif
 • Lanyard
 • Termasuk makan & minuman
 • RM3,200
Kursus 3 Hari
 • Modul rasmi Adobe Classroom in A Book
 • Ujian percubaan
 • Peperiksaan profesional ACP
 • Fail eksklusif Tarbiah Kreatif
 • T-Shirt Komuniti Kreatif
 • Lanyard
 • Termasuk makan & minuman
 • RM3,200
Kursus 3 Hari
 • Modul rasmi Adobe Classroom in A Book
 • Ujian percubaan
 • Peperiksaan profesional ACP
 • Fail eksklusif Tarbiah Kreatif
 • T-Shirt Komuniti Kreatif
 • Lanyard
 • Termasuk makan & minuman
 • RM3,200
Kursus 3 Hari
 • Modul rasmi Adobe Classroom in A Book
 • Ujian percubaan
 • Peperiksaan profesional ACP
 • Fail eksklusif Tarbiah Kreatif
 • T-Shirt Komuniti Kreatif
 • Lanyard
 • Termasuk makan & minuman
 • RM3,200
Kursus 3 Hari
 • Modul rasmi Adobe Classroom in A Book
 • Ujian percubaan
 • Peperiksaan profesional ACP
 • Fail eksklusif Tarbiah Kreatif
 • T-Shirt Komuniti Kreatif
 • Lanyard
 • Termasuk makan & minuman
 • RM3,200

Level Up.

Lulus sekurang-kurangnya DUA sijil ACP, maka anda akan menerima kelayakan pakar, sijil dan badge khusus dalam bidang berikut.

Soalan Lazim

Adobe Certified Professional ialah pensijilan yang diiktiraf industri yang menunjukkan pengetahuan tentang perisian Adobe Creative Cloud dan kemahiran penting untuk kerjaya media digital. Setiap pensijilan terikat dengan satu produk Creative Cloud.

i.   Visual Design Using Adobe Photoshop
ii.  Graphic Design & Illustration Using Adobe Illustrator
iii. Print & Digital Media Publication Using Adobe Indesign
iv. Digital Video Using Adobe Premiere Pro
v.  Visual Effects & Motion Graphics Using Adobe After Effects

Peserta mestilah berumur 13 tahun ke atas untuk mengambil peperiksaan ACP (Adobe Certified Professional), biasanya memerlukan 150 jam pengajaran dan pengalaman langsung dalam permohonan. Disyorkan untuk tahap kemahiran pertengahan dan lanjutan dengan pengalaman 1+ tahun dalam aplikasi Adobe.

Setiap pensijilan Adobe Certified Professional diperoleh dengan lulus peperiksaan secara atas talian selama 50 minit.

Peperiksaan itu disepadukan dengan perisian Adobe, yang direka oleh pakar industri, dan disahkan secara psikometrik, membolehkan penilaian autentik kemahiran dalam industri.

 

Peperiksaan ACP mengandungi 2 bahagian:

1. Soalan berasaskan prestasi dengan menggunakan simulasi aplikasi Adobe, calon akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan fungsi yang khusus.

2. Soalan objektif dalam bentuk aneka pilihan jawapan, benar/salah, pilihan atau padanan merangkumi soalan-soalan teorikal dan praktikal berkaitan perisian.

Untuk mendaftar peperiksaan, sila isi borang pendaftaran yang disediakan di bawah. 

Kemahiran Adobe Creative Cloud adalah suatu keperlukan sama ada sebagai kemahiran utama atau tambahan dalam kerjaya hari ini, dan Adobe adalah peneraju bidang ini yang menjadi kayu ukur untuk mengesahkan pengetahuan anda, memperoleh kredibiliti dan kelebihan daya saing.

Adobe Certified Professional menawarkan bukti kemahiran teknikal dan praktikal yang diperlukan untuk kejayaan dalam media digital dan kerjaya reka bentuk. Pensijilan juga bernilai dalam merapatkan jurang antara akademia dan industri, kerana ia membantu pendidik mengekalkan kurikulum yang relevan dengan pasaran pekerjaan hari ini.

Selepas lulus peperiksaan, calon akan menerima sijil rasmi di certiport.com dan jemputan daripada Credly untuk menuntut lencana digital bagi sijil profesional ini. Adobe Certified Professional digalakkan untuk berkongsi pencapaian mereka dengan dunia dengan menambahkan lencana digital pada portfolio, resume, halaman LinkedIn dan profil sosial.

Sijil ini diiktiraf di seluruh dunia dan pihak lain boleh menyemak secara terbuka untuk pengesahan kelayakan tersebut di web Adobe dan Credly. Certiport juga akan menghantar e-mel ucapan tahniah dengan sumber untuk menyokong pembelajaran lanjut dan pertumbuhan kerjaya.

 

Ya, setiap pensijilan tidak lagi menjadi pengiktirafan semasa tiga tahun selepas tarikh dikeluarkan. Adobe akan memperbaharui peperiksaan mengikut versi baru yang dikeluarkan.

 

Individu yang melengkapkan sepasang pensijilan layak diiktiraf sebagai Adobe Certified Professional dalam Visual, Video Design atau Web Design.

Bukti kelayakan khusus ini memerlukan pengetahuan tentang dua produk yang sering digunakan bersama dalam industri, seperti Premiere Pro dan After Effects.

Aliran kerja dunia sebenar selalunya melibatkan berbilang alatan Creative Cloud. Dengan bukti kelayakan khusus, Adobe memberi isyarat bahawa mereka bersedia untuk melaksanakan projek yang kompleks merentas pelbagai format.

Mereka akan menerima satu lagi sijil khas dan lencana khas yang turut akan dipaparkan di Certiport dan Credly serta boleh dipamerkan dalam resume, profil, portfolio dan media sosial seperti LinkedIn.

Calon akan menerima tauliah pakar secara automatik apabila memperoleh sekurang-kurang nya dua Adobe Certified Professional dalam bidang berikut:

Adobe Certified Professional in Visual Design
• Adobe Photoshop (wajib)
• Adobe Illustrator atau Adobe InDesign

Adobe Certified Professional in Video Design
• Adobe Premiere Pro (wajib)
• Adobe After Effects atau Adobe Photoshop

Dengan memiliki pengiktirafan kemahiran Adobe Certified Professional, graduan akan mendapat lebih kepercayaan dan perhatian dalam pasaran kerjaya daripada majikan yangberprestij dan mementingkan imej korporat yang baik.

Mahasiswa daripada institusi pengajian tinggi yang memiliki sijil Adobe Certified Professional layak untuk menyertai pertandingan Adobe Certified Professional Championship Malaysia dan para pemenang akan bertanding ke peringkat global di Adobe Certified Professional World Championship yang diadakan setiap tahun.

Pendaftaran Kursus & Peperiksaan

TOP